اثر ایمنی فلاش قوس

نکات مهم در ایمنی برق

网页اشعه ماوراء بنفش (UV) و مادون قرمز (IR) ساطع شده از فلاش قوس نیز می تواند به چشم آسیب برساند. • انفجار قوس می تواند شامل یک موج فشار بالقوه آزاد شده از فلاش قوس باشد. این موج میتواند باعث آسیبهای ...

10 قانون ایمنی جوشکاری که هر جوشکاری باید بداند

网页2022年11月16日 · فلاش قوس حالتی است که در اثر قرار گرفتن در معرض نور و گرمای شدید قوس الکتریکی ایجاد می شود. فلاش قوس می تواند صدمات جدی از جمله سوختگی، کوری و حتی مرگ را به همراه داشته باشد.

قوس الکتریکی یا آرک فلش چیست؟ - مثلث زرد